El procés d’estandardització en la indústria gràfica està lluny d’haver culminat. Encara hi ha professionals que desconeixen els beneficis que poden obtindre de tindre els seus tallers treballant sota processos normatius o si l’esforç que això suposa valdrà la pena, i més en aquestos temps en què cal optimitzar al màxim els recursos que disposem.

Des de Sólida Color volem ajudar a valorar aquesta decisió, i per això li oferim les següents pinzellades bàsiques envoltant la norma ISO 12647.

Si vol ampliar l’informació al voltant de mètodes, terminis, costos, etc. per a l’implementació de la norma en el seu taller, l’animem a que contacti amb nosaltres.

sello-iso

La Norma ISO 12647

Donada l’enorme flexibilitat per transmetre l’informació, l’indústria gràfica ha pogut reduir costos i incrementar el volum d’impresos produïts de manera deslocalitzada. Per a això s’exigeix unificar criteris en tot el procés productiu. La Norma ISO 12647 permet, precisament, homogeneïtzar aquests criteris i assegurar la correspondència de color entre la prova i l’imprès de producció.

Imagen

Què és la norma ISO 12647?

D’entre totes les normes desenvolupades per l’estandardització del procés gràfic, la Norma UNE-ISO 12647 és la que estableix, en les seves diferents parts, les especificacions tècniques i toleràncies per a la reproducció del color per a impressió offset, premsa, gravat en relleu, serigrafia, flexografia i impressió de proves digitals.

En la norma UNE-ISO 12647 s’especifiquen els valors i toleràncies necessàries per normalitzar el procés d’impressió en tots aquells paràmetres primaris:

 • especificant dades del tramat, com les lineatures recomanades o els tipus de punt acceptats;
 • classificant els suports en paper en cinc tipus segons el seu gramatge, blancor pel seu color i brillantor;
 • la colorimetria de les tintes primàries i sobreimpressions en cada tipus de paper i les dades d’augment de to o guany de punt per a condicions d’impressió dependents del tipus de paper.

La norma ISO 12647 està desenvolupada en l’actualitat en vuit punts:

 • ISO 12647-1: 2004 – Part 1 Paràmetres i mètodes de mesura
 • ISO 12647-2: 2004 – Part 2 Processos offset i litografia
 • ISO 12647-3: 2005 – Part 3 Processos offset coldset (Premsa)
 • ISO 12647-4: 2005 – Part 4 Processos gravat en relleu
 • ISO 12647-5: 2001 – Part 5 Processos serigrafia
 • ISO 12647-6: 2006 – Part 6 Processos flexografia
 • ISO 12647-7: 2007 – Part 7 Processos de prova de contracte treballant directament des de dades digitals
 • ISO 12647-8: 2012 – Part 8 Processos prova de validació treballant directament des de dades digitals

Beneficis de l’ús d’estàndards

Per a la  teua empresa

 • Major eficiència
 • Compatibilitat amb els requisits tècnics del client
 • Reducció de temps d’arrancada i de costos de material
 • Millores en la comunicació
 • Repetibilitat i consistència
 • Millor enteniment de com les diferents matèries primeres (paper, tintes, etc.) afecten el resultat final

Per al client final

 • Confiança i seguretat en el seu impressor
 • Predicció del resultat final
 • Consistència entre treballs, reimpressions i diferents proveïdors
 • Millora i uniformitat en la comunicació entre el dissenyador i l’impressor