Control de qualitat

L’obtenció del color adequat és un elaborat procés en el qual intervenen multitut de factors, i un dels mes importants és controlar en tot moment el flux de treball i com en cada pas del procés les diferents aplicacions que interven tracten i entenen les dades del color.

Aquesta gestió del color ha d’estar organitzada i en línia per evitar desagradables sorpreses en el resultat final i reclamacions per part del client.

Per evitar aquests problemes els nostres tècnics poden realitzar l’estudi dels seus processos i proposar les solucions més adequades perquè en cada moment tingui les seues feines sota control.