Manteniment de sistemes

Mitjançant un econòmic contracte de manteniment li donarem assistència remota per evitar costoses despeses de desplaçament del nostre equip tècnic.

Li oferim també la possibilitat de tenir emmagatzemats remotament els paràmetres de configuració dels seus sistemes de prova i impressió, per a previndre qualsevol accident informàtic que comporti una reconfiguració dels seus sistemes.